vBulletin-meddelande

Då var det min tur att låta ge bollen vidare. Jag tog över driften av forumet för två år sedan ungefär och hade vida planer. Tiden gav sig inte sitt godkännande alltid och men forumet har utvecklats en hel del i kulisserna, tyvärr så fick den versionen aldrig någon chans att ilandsättas, efter det så lät jag tyvärr tiden ta över igen och forumet har försummats under allt förlång tid och det är mycket tråkigt. Därför lämnar jag tillbaka bollen till Lennart som fortfarande är ägare av forumet han får därmed göra vad han behegar. Jag tackar för mig tid så länge och kanske kommer jag i framtiden ha med forumet att göra än en gång. Vem vet, framtiden är oviss. Jag stänger härmed forumet för tillfället tills Lennart eller någon annan väljer att öppna det. //Gagge